skip to Main Content
Miljöbild på vikplog 2400

Drivex vikeploger

Drivex vikeploger er konstruert og dimensjonert for profesjonelle brukere som stiller høye krav til resultat. Vikeplogene, eller vikebladene som noen sier, har hydraulisk stillbare vinger som kan ploge snøen mot høyre eller venstre side (diagonalplog), som en V (spissplog) eller i Y-stilling for å samle opp snøen i plogbladet. Gjennom mange års erfaring samt egen og kunders testing er snøplogene blitt utstyrt og utviklet med velprøvde og kraftige komponenter. De store og populære vikeplogene i VB-serien 3,2 m – 4,0 m fra Drivex gjorde stor suksess da de ble lansert på markedet. Nå har vi også lansert oppfølgerne i de mindre modellene 1,7 – 2,0 m og 2,4 m – 2,8 m.

Nedenfor kan du selv velge plogen som dekker nettopp ditt behov

Foto på vikplog för mindre maskiner

Vikeplog 1700 – 2000 for mindre maskiner

Vikeplogen finnes i to bredder, 1700 og 2000 mm, og er beregnet for mindre hjullastere, traktorer, kommunalmaskiner og redskapsbærere som skal rydde snø på steder med begrenset plass.

Foto på vikplog för mellanklassens maskiner

Vikeplog 2400 – 2800 for mellomklassens maskiner

Beregnet for maskiner i mellomklassen, parktraktorer, hjullastere
og redskapsbærere som kan bruke noe bredere ploger.
Finnes i to bredder, 2400 og 2800 mm
(Flytstilling standard, med låsing som ekstrautstyr)

Foto på vikplog för de större maskinerna

Vikeplog 320 – 400 for de større maskinene

Konstruert med en vingeform som kaster snøen litt bedre enn rette blader. Flere tilbehør å velge mellom, og finnes i tre bredder, 3200, 3700 og 4000 mm. (Flytstilling standard, med låsing som ekstrautstyr)

Foto på vikplog för bästa framkomlighet

Vikeplog 320 – 400 CPL for best tilgjengelighet

Litt lavere bygget enn «standard» VB320 – VB400 og med helt rette vinger. Et godt alternativ for rydding av snø på trange steder der man trenger litt bedre sikt. Finnes i breddene 3200, 3700 og 4000 mm.
(Flytstilling standard, med låsing som ekstrautstyr)

Foto på vikplog med positiv skärvinkel

Vikeplog 320 – 400 POS med 20° positiv skjærevinkel

Samme chassis som «standard» VB320 – VB400, men med
20° positiv skjærevinkel. Det gjør at hardpakket snø blir enklere å skjære
også ved lavere hastigheter. Perfekt for å bryte opp hardpakkede veier.
(Flytstilling standard, med låsing som ekstrautstyr)