skip to Main Content

PERSONVERNPOLICY

Drivex AB (Drivex) tar ditt personvern på alvor, og vi gjør alltid vårt ytterste for å beskytte dine personopplysninger og følge gjeldende lover og regler om personvern. Med denne personvernpolicyen ønsker vi å informere deg om hvordan Drivex behandler dine personopplysninger. Policyen gjelder for alle opplysninger som innhentes i forbindelse med en forespørsel eller bestilling som du gjør hos Drivex. Policyen gjelder også for opplysninger du oppgir i forbindelse med et tilbud eller en leveranse til oss.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Drivex AB (556491-4587), Box 117, SE-828 22 Edsbyn, Sverige er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Du kan kontakte personvernombudet vårt på telefon +46 271 588 00 eller per e-post til info@drivex.se.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Drivex behandler personopplysninger som du selv har valgt å oppgi til oss, som vi innhenter fra nettstedet vårt eller får fra en tredjepart innenfor rammene for vårt forretningsnettverk. Når du for eksempel retter en forespørsel til oss, kjøper et produkt eller søker jobb hos oss, legger du igjen opplysninger om deg selv. Det samme skjer når du registrerer deg på et av skjemaene våre. Det kan også hende at du oppgir informasjon til Drivex av andre årsaker. Opplysningene som du oppgir, kan være navn, bilde, IP-adresse, personnummer, kontakt- og adresseopplysninger, telefonnummer og så videre.

For hvilke formål behandler vi dine opplysninger?

Vi behandler dine kontaktopplysninger for å administrere forespørsler fra deg og eventuelle avtaler med deg, samt for å informere og yte service i forbindelse med slike forespørsler og avtaler. Det kan for eksempel dreie seg om at du har vist interesse for våre produkter og tjenester.

Dine personopplysninger kan dessuten bli brukt til markedsføring, oppfølging samt for vår salgs- og produktutvikling med det formål å gjøre våre produkter og tjenester bedre. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring og/eller tilbud, ber vi deg kontakte personvernansvarlig hos oss.

Juridisk grunnlag for behandlingen og lagringstid

Drivex behandler alltid dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk. Vi behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg og når vi har en annen legitim og berettiget interesse i å behandle opplysningene, for eksempel i forbindelse med en ansettelsesprosedyre eller i markedsføring av oss selv og våe produkter. Hvis vi skulle behandle dine personopplysninger for andre formål som krever ditt samtykke i henhold til gjeldende lov, vil vi innhente slikt samtykke før vi starter slik behandling.

Opplysningene som vi innhenter i overensstemmelse med det som er angitt ovenfor, slettes når formålet med behandlingen er oppfylt.

Beskyttelse av personopplysninger

Drivex beskytter dine personopplysninger etter beste evne, og har i den forbindelse iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, endring, spredning eller tilintetgjøring.

Begrensninger i utlevering av personopplysninger

Drivex kan hyre eksterne samarbeidspartnere til å utføre oppdrag på vegne av oss, for eksempel å levere IT-tjenester eller hjelpe til med markedsføring eller annen administrasjon. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at våre samarbeidspartnere får tilgang til dine personopplysninger. Selskaper som håndterer personopplysninger på vegne av oss, må alltid signere avtaler med oss for at vi skal kunne sørge for at dine personopplysninger er godt beskyttet hos disse selskapene.

Drivex kan også komme til å utlevere personopplysninger til tredjepart, for eksempel politi eller annen myndighet, hvis det gjelder etterforsking av en forbrytelse eller vi ellers plikter å utlevere slike opplysninger i henhold til lov eller myndighetsbeslutning.

Drivex vil ikke utlevere dine personopplysninger i annen utstrekning enn det som er beskrevet i dette avsnittet.

Dine rettigheter og rett til å klage

I overensstemmelse med gjeldende personopplysningslov har du når som helst rett til å be om tilgang til personopplysningene om deg som blir behandlet, få feilaktige personopplysninger korrigert, be Drivex om å slutte å behandle samt slette dine personopplysninger, be om begrensninger i dine personopplysninger, utøve din rett til dataportabilitet, trekke tilbake et samtykke til en viss behandling (der samtykke er blitt innhentet) samt gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene. I slike tilfeller ber vi deg kontakte Drivex via kontaktopplysningene til personopplysningsansvarlig.

Hvis du ønsker å endre vår håndtering av dine opplysninger

Ønsker du å endre vår håndtering av dine opplysninger og måten vi holder kontakt med deg på, ber vi deg kontakte vårt personvernombud på info@drivex.se og beskrive din sak og hvilke opplysninger du ønsker å endre, for eksempel å bli fjernet fra forretningsregistre og så videre. Vær oppmerksom på at slik fjerning kan medføre at du går glipp av verdifull informasjon som blant annet garantier eller andre avtalefestede tjenester, siden vi da mister all sporbarhet til deg.

COOKIES

Cookies

En cookie er en liten tekstfil som et nettsted ber om å få lagre på den besøkendes datamaskin. De brukes for at den besøkende skal kunne bruke ulike funksjoner på nettstedet. Men også for å kunne spore hvordan besøkende surfer på nettsteder med samme cookie. Det finnes to typer cookies – en type med utløspdato og en midlertidig type som forsvinner når nettleseren lukkes.

Hvorfor cookies?

Formålet med cookies på nettsteder er å lære mer om de besøkende og hvordan innhold og tjenester blir brukt, slik at nettstedet kan utvikles og bli bedre. De brukes også for å lagre innstillinger for hvordan et nettsted skal vises.

Tredjepartscookies

Vi benytter tredjepartsfunksjoner (f.eks. YouTube) og delingstjenester på sosiale medier (f.eks. Facebook). Disse bruker sine egne cookies, som blir lagret. Mer informasjon om hvordan tredjeparter bruker cookies og hvilke vilkår som gjelder, finner du ved å gå inn på disse nettstedene.

Hvordan bruker Drivex cookies?

Vi bruker cookies som skal gjøre tjenestene som vi tilbyr deg, bedre. Noen av tjenestene våre krever cookies for å fungere, mens andre har til formål å gjøre tjenestene enklere for deg. Alt for at du skal få en bedre opplevelse på nettstedet vårt.

Hva hvis jeg ikke ønsker å bruke cookies?

Du kan naturligvis velge å deaktivere cookies, men da kan noen tjenester slutte å fungere, og nettstedet vil ikke kunne lagre dine innstillinger.