skip to Main Content

Miljø og kvalitet

Kvaliteten på produkter og tjenester fra Drivex har alltid vært og skal fortsette å være gjennomført høy. For å oppnå det er vi blant annet blitt sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 3834-2. Vi tar dessuten ansvar for at virksomheten overholder lovfestede og andre bindende krav vedrørende miljø og helse. For å oppnå det er vi også sertifisert i henhold til ISO 14001:2015. 100 % av energien som brukes i produksjonen, er fornybar og består hovedsakelig av lokalprodusert strøm fra vannkraft, sole-nergi og kraftvarme samt EPD-merket vannkraft fra Luleälv. Oppvarmingen av lokalene skjer med 100 % fornybar energi, og vi benytter ingen fossile brensler i våre prosesser.
Lastmaskinene som vi bruker i virksomheten, går utelukkende på EVO-drivstoff for å redusere utslip-pene.
Ved hjelp av ny og moderne teknologi utvikler vi nye produkter som gjør at maskinene som bærer red-skapene, bruker mindre drivstoff, men utfører samme arbeid.