skip to Main Content

Miljø og kvalitet

Kvaliteten på produkter og tjenester fra Drivex har alltid vært og skal fortsette å være gjennomført høy. For å oppnå det er vi blant annet blitt sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 3834-2. Vi tar dessuten ansvar for at virksomheten overholder lovfestede og andre bindende krav vedrørende miljø og helse. For å oppnå det er vi også sertifisert i henhold til ISO 14001:2015. 100 % av energien som brukes i produksjonen, er fornybar og består hovedsakelig av lokalprodusert strøm fra vannkraft, sole-nergi og kraftvarme samt EPD-merket vannkraft fra Luleälv. Oppvarmingen av lokalene skjer med 100 % fornybar energi, og vi benytter ingen fossile brensler i våre prosesser.
Lastmaskinene som vi bruker i virksomheten, går utelukkende på EVO-drivstoff for å redusere utslip-pene.
Ved hjelp av ny og moderne teknologi utvikler vi nye produkter som gjør at maskinene som bærer red-skapene, bruker mindre drivstoff, men utfører samme arbeid.

Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats i syfte att förbättra dina användarupplevelser, föra statistik om trafiken på den och och förbättra våra tjänster. Om du fortsätter att använda webbplatsen eller klickar på ”ok” så godkänner du användningen av kakor. Klicka här om du vill få mer information om kakor.