skip to Main Content

Gaffelstativer GHH 1200 - GHH 1500

Drivex hydrauliske gaffelstativer/pallgafler gjør det enkelt å justere gaflenes posisjon for de forskjellige løftebehovene. Gaffelstativene finnes i et stort antall varianter for å passe til de fleste typer maskiner. Andre typer fester tilbys etter ønske.

Type Feste Bredde mm Vekt kg
GHH 1500 Trima 1500 110
GHH 1500 L30 1500 120
GHH 1500 Atlas 65 1500 120
GHH 1500 Cat 906/7/8 1500 120
GHH 1500 Euro 1500 120
GHH 1500 L20, L25 1500 120

Gaffelstativer GHH 2000 - GHH 2500

Kan utstyres med både hydraulisk og elektrisk sideshift og rullesett for smidigere sideshift med last på gaflene.

Alle gaffelstativer kan kombineres etter ønske!

Type Feste Bredde mm Vekt kg
GHH 1200 BM 1200 150
Type Feste Bredde mm Vekt kg
GH 1500 BM 1500 165
Type Feste Bredde mm Vekt kg
GHH 2000 BM 2000 210
GHH 2000 L150 2000 330
Type Feste Bredde mm Vekt kg
GHH 2500 BM 2500 300
GHH 2500 L150 2500 370
B × T × L TP 500 Vekt kg
100 × 40 × 1 200 2,9 T 50
125 × 45 × 1 200 4,7 T 92
125 × 50 × 1 200 5,7 T 107
125 × 50 × 1 500 5,7 T 122
150 × 50 × 1 200 6,9 T 118
150 × 50 × 1 600 6,9 T 126
150 × 50 × 2 000 6,9 T 150
150 × 60 × 1 200 9,9 T 145
150 × 60 × 1 600 9,9 T 172
150 × 60 × 2 000 9,9 T 200
B × T × L TP 600 Vekt kg
200 × 80 × 1 600 19,4 T 350
200 × 80 × 2000 19,4 T 375