skip to Main Content

Lettmaterialskuffer LM1800 L – LM5000 L

Drivex lettmaterialskuffer har en gjennomtenkt utforming for å oppnå så god bære- og tømmevinkel som mulig. Skuffene er utstyrt med 500 Brinell skjærstål, kraftig ribbet siktgitter, langsgående slitestål som forsterker bunnen.
Ekstra dyp for å gå lett inn i materialet. For lasting av spon, flis, snø m.m.

  • Andre fester tilbys etter ønske
  • Spesialskuffer produseres etter kundens
    ønske – be om tilbud
  • Alle lettmaterialskuffer er klargjort
    for spareskjær
Type Feste Volum liter Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg Skærstål mm
LM 1800 L Trima (SMS) 1800 2100 1050 1000 340 200 × 20
LM 1800 L Atlas 65 1800 2100 1050 1000 345 200 × 20
LM 1800 L Kramer 380–580 1800 2100 1050 1000 350 200 × 20
LM 1800 L L20–25 1800 2100 1050 1000 345 200 × 20
LM 1800 L L30 1800 2100 1050 1000 340 200 × 20
Type Feste Volum liter Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg Skærstål mm
LM 2000 L BM 2000 2300 1000 1100 480 200 × 20
LM 2000 L Trima 2000 2300 1000 1100 460 200 × 20
LM 2000 L Atlas 85 2000 2300 1000 1100 465 200 × 20
LM 2000 L L30 2000 2300 1000 1100 465 200 × 20
Type Feste Volum liter Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg Skærstål mm
LM 3000 L BM 3000 2500 1350 1150 700 200 × 25
LM 3000 L Atlas 95 3000 2500 1350 1150 700 200 × 25
LM 3000 L L35–45 TPZ 3000 2500 1350 1150 700 200 × 25
Type Feste Volum liter Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg Skærstål mm
LM 4000 L BM 4000 2750 1550 1300 1030 200 × 25
Type Feste Volum liter Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg Skærstål mm
LM 5000 L BM 5000 3000 1650 1600 1280 200 × 30