skip to Main Content

Grusskuffe GS 1500 L – GS 2800 L

Drivex grusskuffer har en kraftig konstruksjon som er tilpasset for transport av grus, matjord og steinmateriale. Skuffene er konstruert for best mulig bære- og tippvinkel, og er utstyrt med 500 Brinell skjærstål. Skuffebunnen er forsterket med langsgående slitestål. Grusskuffene er klargjort for spareskjær.

Type Feste Volum SAE Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg Skærstål mm
GS1500 L BM 1500 2430 945 980 710 200 × 25
Type Feste Volum SAE Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg Skærstål mm
GS2000 L BM 2000 2600 1125 1080 750 200 × 25
Type Feste Volum SAE Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg Skærstål mm
GS2800 L BM 2800 2750 1300 1220 1100 270 × 35