skip to Main Content

Miljö och kvalitet

Kvalitet har alltid varit och skall även i fortsättningen vara genomgående hög på produkter och tjänster från Drivex. För att uppnå detta så har vi bland annat certifierat oss i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 3834-2.

Vi tar även ett ansvar över vår verksamhet så att den efterlever lagstadgade & andra bindande krav gällande miljö & hälsa. För att uppnå detta så är vi även certifierade i enlighet med ISO 14001:2015.

100% av den elektricitet vi använder i vår produktion är förnybar och består till största delen av lokalproducerad el från kraftslagen vatten, sol, och kraftvärme samt EPD-märkt vattenkraft från Luleälv.

100% av uppvärmningen av våra lokaler sker via förnybar energi och inga fossila bränslen används i våra processer.

De lastmaskiner vi använder i vår verksamhet kör vi enbart på EVO-bränsle för att minska utsläppen.

Med ny modern teknik utvecklar vi nya produkter som gör att de maskiner som bär redskapen förbrukar mindre bränsle men utför samma arbete.