skip to Main Content

DATASKYDDSPOLICY

Drivex AB (Drivex) värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Drivex. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er förfrågan eller beställning som du gör hos Drivex. Policyn gäller även för de uppgifter du lämnar i samband med en offert eller leverans till oss.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

Drivex AB (556491-4587), Box 117, SE-828 22 Edsbyn, Sverige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på telefon +46 271 588 00 eller via mail på info@drivex.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi

Drivex behandlar personuppgifter som du själv valt att tillhandahålla oss, som vi samlar in via vår webbplats eller erhåller från en tredjepart inom ramen för vårt affärsnätverk. När du till exempel gör en förfrågan, ett köp, eller söker anställning hos oss kommer du att lämna information till oss, likaså när du registrerar dig i något av våra formulär. Du kan även komma att lämna information till Drivex av andra anledningar. Informationen som du lämnar kan vara namn, bild, IP adress, personnummer, kontakt-&adressuppgifter, telefonnummer etc.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra tjänster och produkter.

Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, uppföljningar samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra tjänster och produkter. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarige.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Drivex behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, till exempel vid en anställningsprocedur eller vid intresse av att få marknadsföra oss och våra produkter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Drivex värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Drivex kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, tex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring eller annan administration. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners.

Drivex kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Drivex kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Drivex skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Drivex genom kontaktuppgifterna till ansvarig för personuppgifter.

Om du vill ändra vår hantering av dina uppgifter

Vill du ändra vår hantering av dina uppgifter och hur vi håller kontakt med dig, kontakta vårt dataskyddsombud info@drivex.se och beskriv ditt ärende och vilka uppgifter du vill förändra, så som borttagande från affärsregister etc. Observera att du i och med borttagandet kan förlora värdefull information så som garantier eller andra avtalsbundna tjänster, då vi förlorar alla spårbarhet till dig.

COOKIES

Cookies

En ”cookie” är en liten textfil som en webbplats begär att sparas på besökarens dator. De används för att för att tilllåta besökare att använda olika funktioner på hemsidan. Men även för att spåra hur besökare surfar på webbplatser med samma cookie. Det finns två sorters kakor – den med utgångsdatum och temporära kakor som försvinner när webbläsaren slocknar.

Varför Cookies?

Man samlar in cookies på webbplatser för att lära sig mer om besökare och hur innehåll och tjänster används, vilket hjälper att förbättra och utveckla webbplatsen. Man använder det även för att lagra inställningar för hur en webbplats ska visas.

Cookies från andra parter

Vi använder trepartsfunktionerna (t.ex. Youtube), samt delningstjänster på sociala kanaler (t.ex. Facebook). Dessa använder sina egna cookies som sparas. För mer informationen om hur de använder cookies och vilka villkor som gäller rekommenderar vi att du besöker dessa webbplatser.

Hur Drivex använder cookies

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig. Allt för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Om jag inte vill använda cookies?

Du kan naturligtvis välja att inaktivera cookies men då kan vissa tjänster sluta fungera och webbsidan kommer inte lagra dina inställningar.