skip to Main Content

Grusskopa GS 1500 L – GS 2800 L

Drivex grusskopor har en kraftig uppbyggnad anpassad för transporter av grus, matjord och stenmaterial. Skoporna är konstruerade för bästa möjliga bär- och tipp­vinkel och är försedda med 500 Brinell skärstål. Skop­botten är förstärkt med längsgående slitstål. Grusskoporna är förberedda för sparskär.

Typ Fäste Volym SAE Bredd mm Djup mm Höjd mm Vikt kg Skärstål mm
GS1500 L BM 1500 2430 945 980 710 200 × 25
Typ Fäste Volym SAE Bredd mm Djup mm Höjd mm Vikt kg Skärstål mm
GS2000 L BM 2000 2600 1125 1080 750 200 × 25
Typ Fäste Volym SAE Bredd mm Djup mm Höjd mm Vikt kg Skärstål mm
GS2800 L BM 2800 2750 1300 1220 1100 270 × 35