skip to Main Content

Drivex klaffskopor

Drivex klaffskopor är snöskopor anpassade för såväl stora ytor t ex parkeringsplatser, industriområden, skolgårdar m m, som trånga utrymmen.

KS2130 – KS3000

KS2500 – KS3000 Flytande klaff