skip to Main Content

Vikplog VB1700 - VB2000

Foto På Vikplog För Mindre Maskiner
Foto På Vikplog För Mindre Maskiner
Foto På Vikplog För Mindre Maskiner

Är ditt uppdrag att röja snö på områden med begränsade utrymmen, är våra minsta vikplogar verktyget för dig. Vikplogarna VB1700 och VB2000 är endast 1 700 mm respektive 2 000 mm breda. Plogarna är perfekt anpassade för mindre hjullastare, traktorer, kommunalmaskiner och redskapsbärare. De är väl avvägda med tillräckligt kraftigt material för lång livslängd samtidigt som de har en vikt som inte belastar bärarmaskinen onödigt mycket.

De hydrauliskt ställbara vingarna ger dig möjligheten att ploga snön åt höger eller vänster sida (diagonalplog) eller att ställa som ett V (spetsplog) eller i Y-läge för att samla ihop snön i plogbladet.

VB1700 och VB2000 har vertikal- och horisontalpendlande flytlägesfunktion som standard för optimal snöröjning, även om underlaget är ojämnt. Behöver du låsa flytläget för att kunna sätta åt bladet i en bestämd attackvinkel är det möjligt att låsa bladet i önskad position.

För din och omgivningens säkerhet är VB1700 och VB2000 utrustad med chockventiler samt fjädrande skärhållare, vilket gör att vikplogarna inte slår stopp mot exempelvis uppfrusna brunnslock eller andra hinder.

Drivex vikplog VB1700 och VB2000 kommer som standard med 4-slangs anslutning och finns bland annat med fästen för Trima och L20-L25. Samtliga vikplogar kan även utrustas med andra typer av fästen efter önskemål, kontakta oss för mer information.

UTRUSTNING

  • Vertikal- och horisontalpendlande flytlägesfunktion.
  • Chockventiler kopplade till ackumulator
  • Fjädrande skär
  • Steglöst ställbara slitskor
  • Slang och kopplingar som standard
  • Belysning av diodtyp
  • Två dubbelverkande hydraulfunktioner erfordras alt. kombiventil

TILLBEHÖR

Drivex Kabelsats

Kablage med 3-lägesbrytare och kontakt från hytt ut till lastarfästet.

Drivex Kombiventil

Elstyrd ventil som medger körning av vänster alt. höger vinge eller båda samtidigt med en dubbelverkande hydraulfunktion.

Typ Fäste Bredd max mm Bredd min mm Maxhöjd mm Arbetshöjd mm Svängning Medar Flytläge Vikt kg
VB 1700 Trima 1670 1360 830 730 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 340
VB 1700 3P-KAT1 1670 1360 830 730 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 340
Typ Fäste Bredd max mm Bredd min mm Maxhöjd mm Arbetshöjd mm Svängning Medar Flytläge Vikt kg
VB 2000 Trima 2065 1690 830 730 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 380
VB 2000 L20-L25 2065 1690 830 730 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 380
VB 2000 3P-KAT1 2065 1690 830 730 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 380
Typ Elsystem Anm
Kombiventil 12 V *
Kombiventil 24 V *
Kombiventil, inkl. kabelsats 12 V Knappsats
Kombiventil, inkl. kabelsats 24 V Knappsats
Kombiventil, inkl. kabelsats 12 V Pedal
Kombiventil, inkl. kabelsats 24 V Pedal
Kabelsats Vikplogar Knappsats
Kabelsats Vikplogar Pedal