skip to Main Content

Vikplog VB320 – VB400 Pos

Bild Av En Drivex Vikplog Med Positiv Skärvinkel
Bild Av En Drivex Vikplog Med Positiv Skärvinkel
Bild Av En Drivex Vikplog Med Positiv Skärvinkel

Film – Vikplog VB370 POS

Behöver du en robust vikplog som lättare skär hårt packad snö, är Drivex senaste serie vikplogar VB320–VB400 POS plogen för dig. POS-plogarna bygger på samma stomme som VB320-VB400 men har 20° positiv skärvinkel på skärstålen, vilket gör att plogen skär hårt packade underlag bättre utan att du behöver trycka på allt för hårt med traktorn eller hjullastaren. 

Den positiva skärvinkeln och minskat behov av att trycka på med maskinvikten, gör också att plogen går lättare. Det medför minskad bränsleförbrukning och att den rullar snön bättre vilket ger förbättrade kastegenskaper.

Den positiva skärvinkeln innebär att POS-plogarna är något aggressivare än standardplogarna och lämpar sig därför bäst för plogning på hårda och frusna underlag. Skulle man behöva ploga på ofrusna och mjuka underlag rekommenderar vi att ni använder hjul i stället för slitskor.

Likt standard VB320-VB400 har VB320 – VB400 POS som standard flytläge med både horisontal och vertikalpendling vilket underlättar förarens arbete, även om marken lutar åt olika håll. Chockventiler och fjädrande stålhållare tar upp hårda stötar ökar förarens säkerhet och minskar risken för materiella skador även om du skulle ha oturen att stöta på ett uppstickande hinder.

EGENSKAPER

  • 20° positiv skärvinkel
  • Koniska vingar med rundad form som rullar
    och lyfter snön mer effektivt
  • Vingar justerbara ± 35 grader
  • Flytlägesfunktion med horisontal och vertikalpendling
  • Kraftiga skärhållare
  • Belysning

TILLBEHÖR

Drivex Kabelsats

Kablage med 3-lägesbrytare och kontakt från hytt ut till lastarfästet.

Drivex Kombiventil

Elstyrd ventil som medger körning av vänster alt. höger vinge eller båda samtidigt med en dubbelverkande hydraulfunktion.

Drivex snöstopp

Hydrauliskt manövrerad snöstopp till höger sida.

Drivex snöröksskydd

Vid plogning i högre farter och vid plogning av torr snö, riskerar snön ”damma” och ryka upp på framrutan. Med Drivex snöröksskydd minimeras risken för detta och bättre sikt erhålles.

Drivex hjulsats

Vid plogning av ej isbelagda ytor kan Drivex vik- och diagonalplogar
väljas med hjul istället för slitskor. Hjul 8”.

Drivex Kombifäste BM-3P

Kombifäste BM-3P gör det möjligt att använda Drivex plogar på såväl jordbrukstraktor som hjullastare.

Typ Fäste Bredd max mm Bredd min mm Höjd mm Svängning Medar Flytläge Vikt kg
VB 320 POS BM 3200 2630 1200 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 1100
3P BM Kombi 3200 2630 1200 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 1100
3P 3200 2630 1200 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 1100
L150– 3200 2630 1200 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 1100
Typ Fäste Bredd max mm Bredd min mm Höjd mm Svängning Medar Flytläge Vikt kg
VB 370 POS BM 3700 3030 1270 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 1150
3P BM Kombi 3700 3030 1270 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 1150
3P 3700 3030 1270 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 1150
L150– 3700 3030 1270 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 1150
Typ Fäste Bredd max mm Bredd min mm Höjd mm Svängning Medar Flytläge Vikt kg
VB 370 POS BM 3700 3030 1270 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 1150
3P BM Kombi 3700 3030 1270 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 1150
3P 3700 3030 1270 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 1150
L150– 3700 3030 1270 Hydraulisk 2 slitsulor Ja 1150
Typ Elsystem Anm
Kombiventil 12 V *
Kombiventil 24 V *
Kombiventil, inkl. kabelsats 12 V Knappsats
Kombiventil, inkl. kabelsats 24 V Knappsats
Kombiventil, inkl. kabelsats 12 V Pedal
Kombiventil, inkl. kabelsats 24 V Pedal
Kabelsats Vikplogar Knappsats
Kabelsats Vikplogar Pedal
Snöstopp, höger
Snöröksskydd
Hjulställ med massiva 8 tums hjul