skip to Main Content

DRIVEX lanserar ny uppgraderad frontsop

Drivex Frontsopmaskin DXU-25

I februari 2020 lanserar Drivex sin nya frontsop DXU-25 som är utrustad med ny hydraulik och Drivex nya styrsystem, Drivex MH.

Med DXU-25 kan du från maskinhytten via styrsystemet Drivex MH styra funktioner som att aktivera och avaktivera sidoborstar, ställa in dess rotationshastighet, justera bevattningsmängden och dessutom justera marktrycket på huvudvalsen. Med denna kombination kan även autoläge köras där föraren själv väljer vilka funktioner som ska starta automatisk när hydraulfunktionen i maskinen aktiveras.

Den helt nya valsupphängningen gör att sopvalsen alltid följer marken vid ojämnt underlag och hela tiden har samma förinställda tryck mot marken.

 – Med hjälp av det nya styrsystemet i kombination med den utvecklade hydrauliken kan du optimera sopens alla inställningar och på så sätt minska både bränsleförbrukning och slitaget på huvudvalsens borstar och samtidigt uppnå bästa sopresultat, berättar Robert Eriksson, ansvarig för produktutvecklingen på Drivex AB.

Alla fördelar från den tidigare frontsopen har bevarats. Exempelvis den lågbyggda modellen för bättre sikt, den stora vattentanken, det enkla bytet av borstkammarna och naturligtvis de tre hjulen som frontsopen är utrustad med.

Med det nya styrsystemet Drivex MH kan föraren dessutom styra sina övriga Drivex redskap, som vikplogar, sandspridare och gaffelställ.

I en meny i displayen, som sitter monterad i förarhytten, väljer du enkelt med touchknapparna vilket av Drivex redskap du vill använda och styr sedan redskapets olika funktioner via touchdisplayen.

Till alla Drivex redskap med 7-polig kontakt monteras enbart en standardadapter för övergång till 13-polig kontakt för att kunna använda redskapet tillsammans med Drivex MH.

Den som har en lastmaskin med ett ExciControl MH styrsystem kan med fördel styra Drivex frontsop DXU-25 med detta. Frontsopen kan då beställas exkl Drivex MH styrsystem.

Vill du veta mer om Drivex redskap så kontakta gärna:

Robert Eriksson
Chef, Produktutveckling
0271-588 06
robert.eriksson@drivex.se